Osiguranje

Iznenadna bolest ili posledice nesrećnog slučaja svakome od nas mogu pokvariti savršen godišnji odmor ili poslovni put u inostranstvo. Ugovaranjem Putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom za vreme boravka u inostranstvu kod “DDOR-a Novi Sad” možete putovati bezbrižno i bez nepredviđenih troškova!

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom “DDOR-a Novi Sad” garantuje pokriće eventualnih troškova lečenja za vreme boravka u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Šta je osigurano putničkim zdravstvenim osiguranjem sa asistencijom?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom pokriva troškove ambulantnog lečenja, lekova i sanitetskog materijala, hitan prevoz do najbliže bolnice, troškove dijagnostike, troškove stomatoloških intervencija u cilju olakšavanja akutne zubobolje, kao i druge troškove u vezi sa iznenadnom bolesti ili nezgodom.

Osiguranjem su obuhvaćeni i neophodni troškovi prevoza osiguranika do zemlje prebivališta (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja, u skladu sa Uslovima osiguranja.

Putničkim zdravstvenim osiguranjem sa asistencijom obuhvaćene su i sledeće usluge asistencije:

  • Medicinska asistencija – usluge neophodne pomoći u vezi sa organizacijom lečenja osiguranika u inostranstvu zbog iznenadne bolesti ili posledica nezgode, uključujući i organizaciju prevoza osiguranika do zemlje prebivališta zbog nastalog osiguranog slučaja.
  • Putna asistencija – za slučaj gubitka ili kašnjenje prtljaga, krađe ili gubitka dokumenata, odnosno nezgode na putu.
  • Pravna asistencija – za slučaj nezgode za vreme boravka osiguranika na putu izvan zemlje prebivališta.

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu možete zaključiti individualno, grupno ili porodično. Mogu se osigurati lica do 85 godina.

Polisa se mora zaključiti pre početka putovanja.

Primer iznosa premije

Cene putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom za 10 dana boravka u inostranstvu za lica od 18 do 65 godina

Gde važi polisa Porodični paket *(EUR) Individualna polisa (EUR) Osiguravajuće pokriće (EUR)
Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Japana i Australije 18,06 9,03 10.000,00
Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Japana i Australije 23,94 11,97 30.000,00
Sve zemlje sveta 39,9 19,95 30.000,00
*porodični paket podrazumeva osigranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece.

Važno je znati:

  • Kada se desi osigurani slučaj, sve potrebne informacije dobićete pozivanjem CORIS CALL centra u Ljubljani na broj telefona +386 1 519 20 20.
  • Troškove ambulantnog lečenja i lekova koje ste eventualno sami platili, možete da refundirate po povratku u zemlju, na osnovu originalne medicinske dokumentacije i računa.
  • Korisnik osiguranja je obavezan da zahtev za naknadu troškova podnese u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza, odnosno povratka u zemlju.

Polisu putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom možete zaključiti na svim šalterima i prodajnim mestima “DDOR-a Novi Sad”.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim osiguranjem možete dobiti pozivanjem Korisničkog centra “DDOR-a Novi Sad” na telefon 021 480 2222.

Srećan put!